Predstavljamo vam operacijo MFE Faraon, ki je sofinanciana s strani (EU) Evropske kohezijske politike in Republike Slovenije.

Operacija se osredotoča na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Z investicijsko namero podjetje sledi cilju energetske samozadostnosti in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.

Z investicijo se bodo zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida za 51,67 ton. Pri tem bo z investicijo nameščena sončna elektrarna nazivne moči 100,4 kWp. Veseli nas, da bomo pri tem projektu sodelovali s podjetjem SunContract d. o.o.